Tampere i september

Oversiktsbilde av by med sjø i bakgrunnen.
Tampere i Finland.

Nordens velferdssenter arrangerer nordisk konferanse om døvblindhet i uke 38, fra 20 til 22. september i Finland. 

Konferanse-tematikken er formulert slik på engelsk: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness. Det settes altså søkelys på dagens kunnskap for fremtidens handlinger innen døvblindefeltet.

Nordens velferdssenter skriver på sin nettside at utviklingen av tjenester til personer med døvblindhet er avhengig av innovasjon, forskning og teknologi. Så hva vet vi nå, og hva kan vi forvente i årene fremover?

Registrering og informasjon

En dame med coclai-implementat holder hånda til ei jente som står foran henne.

Fakta om Nordens velferdssenter

  • The Nordic Welfare Centre (NVC)
  • En del av Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor
  • Har som oppdrag å bidra til videreutvikling av velferdstiltak i Norden
  • Skaper møteplasser, samler ekspertise, bygger nettverk
  • Formidler kunnskap og erfaringer i form av eksempler og anbefalinger til beslutningstakere
  • Skal fungere som brobygger mellom forskning og praksis