- Jeg hadde ikke veldig mye kjennskap til Eikholt i utgangspunktet, det må jeg innrømme. Men da jeg undersøkte ting nærmere, oppdaget jeg fort en spennende organisasjon med mye spisskompetanse.

- Hvorfor var det så interessant?

- Høyt kompetente rådgivere er alltid flott å jobbe med. Jeg har selv jobbet som rådgiver, så jeg vet hva det innebærer. Jobben som fagsjef er en blanding av fag og ledelse. Å være tett på fag, er spennende for en lederjobb.

- Noe annet som gjorde deg nysgjerrig?

- Jeg likte også Eikholts to oppdrag: På den ene siden utvikling og kompetansespredning, samt brukerkontakt og kursvirksomhet på den andre siden. Til sammen gir det mange muligheter, det er en veldig god kombinasjon.

- Høres bra ut, ja.

- Som en kuriositet må det nevnes at jeg sjekket ansatte-fanen på Eikholt.no. Jeg så på bildene og tenkte at dette så ut som en hyggelig gjeng. En god balanse med mange forskjellige type folk, ikke en sånn ensretting som det kan være på noen arbeidsplasser. Og det har vist seg å være helt rett: Det som så bra ut på bildene, viste seg å stemme i virkeligheten også.

- Hva er din kjennskap til døvblindefeltet?

- Ikke veldig mye, bare litt gjennom utdannelsen min. Jeg har jobbet mye i PP-tjenesten, men ikke hatt direkte kontakt med døvblinde. Jeg har heller ingen bagasje med døvblinde fra familien eller noen jeg kjenner, det er et nytt felt for meg og jeg har mye å lære. Nå må det sies at det er mye generell kompetanse, som er like relevant for døvblinde som for alle andre grupper i samfunnet.

- Hvor jobbet du tidligere?

- Jeg var avdelingsdirektør i et privathelseforetak som heter Humana omsorg og assistanse. I min portefølje handlet det mye om fosterhjem og barnevernsbarn. Dette var en kommersiell virksomhet. Jeg liker bedre å jobbe i en ideell stiftelse, og ikke drive med butikk hele tiden.  

- Hva vil du si kjennetegner deg som leder?

- Oi, vanskelig spørsmål. Jeg er opptatt av at jeg både er involverende og delegerende. Det håper jeg i alle fall. Jeg har sans for tillitsbasert ledelse. Å være leder for spisskompetente folk, handler om å bygge lag og være en god tilrettelegger.

- Fremover, hva vil du legge vekt på?

- Jeg ønsker en viss fagutvikling, noe som blant annet vil dreie seg om å ramme inn og sette ord på alle våre gode tilbud og tjenester. Et sterkt brukerfokus er viktig, og vi må få kunnskapen vår enda mer opp og fram. Samtidig må de ansatte få rom til å utvikle sin kompetanse, slik at de kan gjøre kloke ting for brukerne og tjenesten.

- Hvordan vil du beskrive en bra helg for deg?

- Å avrunde arbeidsuken på en fin måte, er en god start på helgen for meg. Jeg liker å bruke helgene til å være sammen med venner og familie. Kanskje tar jeg en skitur med min kone, ungene er ikke så interessert å være med på det lenger. Det er ekstra hyggelig når hele familien er samlet til middag på lørdag eller søndag.

 

Fakta om Thomas Øverby

  • Tittel: Fagsjef for Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde
  • Tidligere jobb: Avdelingsdirektør for Humana omsorg og assistanse. Har også jobbet som PP-leder og seniorrådgiver for Bufdir og Bufetat 
  • Alder: 46
  • Bosted: Svelvik
  • Sivil status: Gift og to barn
  • Utdannelse: Embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, skrev hovedfagsoppgave om rehabilitering
  • Interesser: Har hund og hytte på fjellet
  • Liker: Å kjøre motorsykkel, gjerne på grus- og fjellveier

Smilende mann i blå genser lener seg mot en hvit vinduskarm. Foto: Roy-Morten Østerbøl.