Tekst: Stine Rognaldsen Winciansen

Signo Konows senter er Norges eneste sykehjem som har spesialisert seg på døvblinde. I 50 år har de samlet kunnskap om aldring og sansetap. Fisher har erfaringer med og er opptatt av hva som er viktig for fagpersoner i møte med behovene til beboerne med sansetap som bor på sykehjemmet i Bergen.  

- Hva tenker du er helsefremmende for eldre med sansetap?

- Mange kan tenke at siste delen av livet handler om pleie. Jeg er opptatt av helsefremmende arbeid uansett alder og situasjon. Vi vet at sansetap hos eldre er svært vanlig. På Signo Konows senter fokuserer vi på å få frem ressursene til den enkelte og legge til rette for god kommunikasjon.

- Kan du utdype?

- For å fremme helse må man bruke tid, skape trygge rammer og ha god kompetanse på kommunikasjon og sansetap. Å utvikle kommunikasjonsmetoder sammen med beboerne er viktig. Å finne ut hva som passer best for den enkelte. Å forstå og kunne bli forstått. Dette krever god opplæring og spesiell kompetanse hos fagpersoner. Tryggheten kan skape en situasjon som gjør det mulig å forebygge isolasjon, og fremme selvbestemmelse, medvirkning og initiativ hos beboerne. Vi bruker blant annet Marte Meo-metoden der video brukes som hjelpemiddel i veiledning. Dette for å styrke samspillet mellom personal og beboer og gi hjelp til selvhjelp.

- Hvordan kan personalet skape en opplevelse av trygghet hos beboere med sansetap?

- Først og fremst et godt smil og et åpent hjerte. Å bruke god tid i møtet med den andre og skape en god relasjon kan gjøre at beboeren føler seg ivaretatt i møtet og i kommunikasjonen. Det tar tid å bli kjent. Det er viktig at personalet er forberedt på første møtet. Å ha kontakt gjennom kroppen, ha øyekontakt og fortelle hva man gjør kan skape trygghet.

- Hvilke samarbeidspartnere tenker du er viktig for å fremme helse hos eldre med sansetap?

- Syns- og audiopedagoger er viktige samarbeidspartnere for å fremme helse hos beboerne. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger i spesialisthelsetjenesten er også viktige. Å involvere pårørende er sentralt. Vi som fagpersoner kan veilede og fasiliteter for gode samtaler mellom beboere og pårørende.

- Hva er du spesielt opptatt av i arbeid med eldre med sansetap?

- Gode medisinske utredninger er viktig. Spesielt hvis beboerne har smerter eller er underernært. Da kan kroppen bli opptatt av det og ha mindre energi til for eksempel å kunne ha fokus på samtalen. Katrin opplever ofte at en av sansetapene er godt utredet, mens det har vært lite fokus på den andre. Å bruke «Sjekkliste for kartlegging av kombinerte alvorlige sansetap blant eldre» mer systematisk er også viktig for meg. Og en siste ting. Mer kompetanse i miljøene om utredning av demens hos personer med sansetap.

 

Signo Konows senter i Bergen. Hvit og oransje bygning. Signo Konows senter i Bergen.