Selve webinaret ble arrangert 9. november og hadde den engelske tittelen: Changes in Sensory Processing, focusing on tactile changes, within people with acquired deafblindness.

The Tactile Transition Project er et unikt sammensatt samarbeidsstudium, hvor sansesystemet til mennesker med ervervet døvblindhet blir gjennomgått nærmere. Den taktile sansen har en sentral rolle i dette prosjektet. Til nå er det blitt gjort lite forskning på dette feltet, selv om det har vært godt kjent at endringer finner sted med økende tap av syn og hørsel.  

Forskningsteamet

Teamet til The Tactile Transition Projeckt består av åtte personer fra fem europeiske land, som sammen har utviklet et eget forskningsrammeverk basert på tre ulike vitenskapelige modeller. 

  • Jude Nicholas, Dr, Scientific coordinator, Clinical Neuropsychologist; assistant professor; research associate, Statped, Norway
  • Femke Krijger, LL.M. coordinator, Professional by experience, consultant/researcher Royal Visio, holistic therapist
  • Liz Duncan, National Head of Learning and Research Deafblind UK, Board member of Trustees for Signature and Chair of the Board of Trustees for NRCPD, the regulatory body for Communication support professionals
  • Monika Estenberger, pedagogue Nkcdb, Sweden
  • Alberto Gallace, prof. Dr, research on cognitive science and psychology, University of Milano-Biocca, Italy
  • Ane-Marte Halksjelsvik, Adviser deafblindness, Statped, Norway
  • Moa Wahlqvist, PhD Coordinator and researcher at Nkcdb and Faculty of Medicine and Health, Örebro University
  • Stine Rognaldsen-Winciansen, Adviser deafblindness, Statped, Norway
Webinar-forside for Changes in sensory processing