- Jeg er heldig som får samarbeide med mange dyktige kolleger i et spennende fagfelt, både her i vest og ellers rundt omkring i landet, samt utenfor Norges grenser. Mitt ønske er å gjøre mine kolleger gode.

- Hva fikk deg til å søke på jobben?

- Jeg søkte på stillingen da vår tidligere leder, Evabritt Andreassen, skulle gå av med pensjon. Til da hadde jeg jobbet som rådgiver på medfødt teamet her i vest i nesten tre år. Jeg har tatt på meg dette vervet med stor respekt for brukerne våre, og har et genuint ønske om yte best mulig tjenester til dem.

- Hvordan har arbeidsdagen din endret seg etter at du ble leder?

- Jeg er ikke fullt så tett på brukerne våre lengre, selv om jeg fremdeles er kontaktperson for noen. For meg er det litt uvant å skulle ha en mindre aktiv rolle inn mot enkeltbrukeren, så jeg savner det. Det er også langt flere administrative oppgaver enn det jeg hadde trodd, slik at jobbtilværelsene min er ganske hektisk for tiden, men jeg liker det! Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, det er alltid noen nye utfordringer og interessante problemstillinger å ta tak i – både med tanke på fagutvikling, brukere og kolleger.

- Hvilke oppgaver er mest viktig for dere akkurat nå?

- Det handler generelt om ha god kvalitet på tjenestene som vi yter til brukerne våre, det er det viktigste. Jeg syns det er vanskelig å trekke fram enkeltstående oppgaver, men gjengen her i vest er veldig arbeidsomme og engasjerte på vegne av våre brukere. De er blant annet opptatt av arbeidsliv, informasjonsspredning, samt dele og utvikle ny kunnskap på feltet som kan komme brukerne våre til gode.

- Hvordan roer du ned etter en hektisk arbeidsdag?

- Jeg er nok ganske tradisjonell av meg, så når det «koker» drar jeg gjerne en tur på fjellet eller på treningssenteret. Ofte tar jeg frem håndarbeidet mitt når jeg vil slappe helt av. Kreativt arbeid som å sy og brodere på en bunad gir meg mye ro, gled og mestring.  

Fakta om Agnethe Fjellanger

  • Assisterende enhetsleder for Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Bergen
  • Bor i Arna, et togstopp utenfor Bergen
  • Gift og har fem aktive gutter i alderen 11 til 27 år
  • Jobbet tidligere som rådgiver innen medfødt døvblindhet
  • Utdannet førskolelærer, med videreutdanning innen veiledning og spesialpedagogikk
  • Holder på å avslutte master i pedagogikk, med fokus på kommunikasjonsmateriellet Pegasus
  • Erfaring fra blant annet barnehage som styrer, kontaktlærer og pedagogisk leder
  • Sertifisert som Marte Meo-terapeut