Har du selvmordstanker? Er du bekymret for noen andre? Hvordan kan du som er døv, døvblind eller hørselshemmet søke hjelp?

Du kan bruke NAVs skjermtolktjeneste. Enten på en PC med kamera eller smarttelefonen din. Trykk så på knappen «gå til bildetolktjenesten». Skriv inn navnet ditt og trykk «koble til». Der treffer du tegnspråktolker og skrivetolker mandag - fredag klokken 08-20. De har taushetsplikt. De ringer opp dem du vil snakke med og tolker alt du har på hjertet.

Sentrale nummer

Hvis du trenger hjelp på dagtid kan tegnspråk- og skrivetolkene sette deg i kontakt med fastlegekontoret ditt. Om dette viser seg vanskelig, kan de ta kontakt med lokal legevakt på telefonnummer: 116 117

  • Hvis situasjonen er livstruende ber du om nødnummer: 113
  • Dersom du bruker teksttelefon 149 ringer du nødnummer: 1412

Døgnåpen hjelp

Du kan ringe til flere døgnåpne organisasjoner for å snakke om vanskelige ting. De har også taushetsplikt. Bare be bildetolktjenesten om å ringe disse for deg:

  • Mental helse: 116 123
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40

I nødstilfeller kan døve, døvblinde og hørselshemmede få hjelp av akuttolk hele døgnet. Her kan du lese mer om det, og finne numrene du kan ringe eller sende tekstmelding til Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede.

En video som oppsummerer alt som står i denne artikkelen finner på NBHPs facebook-side.

Du skal ikke trenge å være alene med tankene dine. Du er viktig.

Kilde: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse – NBHP