Du er her: Forsiden/Aktuelt

Utvidet kurstilbud for foreldre som har barn med medfødt døvblindhet

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde satser i 2012 på et utvidet kurstilbud for foreldre til barn med medfødt døvblindhet. Det neste kurset arrangeres onsdag 30. til torsdag 31. mai.

Bente Enggrav, klinisk sosionom ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.
Bente Enggrav, klinisk sosionom ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

– Vi ønsker å fokusere på mulighetene ved alternativ og taktil kommunikasjon. Målet er å inspirere og lære foreldre om muligheter og utfordringer i å kommunisere med barnet. Vi gir foreldrene anledning til å møtes, og synes det er viktig at de får anledning til å utveksle erfaringer og lære av hverandre også, sier Bente Enggrav, rådgiver ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Det medfører ofte en stor belastning for familier og par når de får et barn med medfødt døvblindhet. Hvert år fødes ca. 2 barn i Norge med døvblindhet. Totalt er det ca. 90 personer med medfødt døvblindhet i Norge. Barna har i tillegg til syns- og hørselstap ofte sjeldne syndromer eller sammensatte funksjonshemminger som også kan innebære kognitiv svikt og motoriske vansker.

Fordi medfødt døvblindhet er en meget sjelden tilstand, kan det være vanskelig å få kontakt med andre foreldre i samme situasjon. Eikholt ønsker derfor å tilby seg å være et nasjonalt samlingspunkt og treffsted for foreldre.

Tverrfaglig sammensatt kurs

Kurstilbudet går over to dager, en til to ganger i året, med program som er tverrfaglig sammensatt og skal dekke de spesielle utfordringene medfødt døvblindhet kan representere. På kurset bidrar både interne og eksterne forelesere som har spesialkompetanse på alternativ kommunikasjon og språkopplæring.

Eikholt har allerede hatt ett kurs av denne typen, og inviterer nå andre foreldre til å ta kontakt hvis de mener dette tilbudet kan være noe for dem.

Mer detaljert informasjon om innhold og program er tilgjengelig på Eikholts hjemmeside, www.eikholt.no Her finnes også søknadsskjema.