Regjeringen bevilger 1,5 millioner kroner for å bidra til at høyskolen får en løsning for nye lokaler. Nye studieplasser kommer i tillegg til studieplassene som flyttes fra universitetet. Med opptrapping til tre kull betyr det at høyskolen kan gi 45 flere studenter tilbud om utdanning innenfor tegnspråk og tolkning enn det som gis ved universitetet i dag.

I tillegg til studiet ved Høgskolen i Oslo tilbys det i dag studier innen tegnspråk ved Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Les mer om utvidet tegnspråkutdanning på kunnskapsdepartementets nettside.