I 2018 fikk RSDB prosjektmidler for å prøve ut veiledning av nærpersoner til personer med medfødt døvblindhet via nettbrett. De hadde latt seg inspirere av Habilitering for barn og unge ved UNN, som allerede drev med denne type veiledning, da rettet mot barn med autisme. Kunne veiledning via nettbrett annenhver uke bidra til økt forståelse for kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet i Nord-Norge? Regionsenteret var også nysgjerrig på miljøgevinstene ved å reise mindre og ivaretakelsen av ansatte som har høy reisevirksomhet.

Gjennomføring

Det er rådgiverne ved RSDB som har hatt ansvar for den praktiske gjennomføringen av prosjektet, i samarbeid med E-helse og IKT ved UNN. Rådgiverne har vært på sine kontorer i Tromsø og via tjenesten Skype har de hatt møter med de ulike nettverkene på iPad. De har vært opptatt av god dialog og planlegging i fellesskap med deltakerne helt fra startfasen.

- Vi gjennomførte derfor et oppstartsmøte i hvert av nettverkene, og deltakerne fikk nødvendig opplæring i bruk av utstyr. I tillegg fikk de utdelt skriftlig bruksanvisning med forklaring i tekst og bilder. Det ble gitt opplæring i informasjonssikkerhet og hvilke tiltak som måtte iverksettes ved eventuelle uforutsette hendelser som angitt i risikovurderingen, står det i rapporten under kapitelet om Prosjektdeltakere og metode.

Blitt inspirert

Tilbakemeldingene på prosjektet fra både rådgiverne og deltakerne har vært positive. De har opplevd veiledning via skjerm som spennende og lærerikt, ikke minst har nettverkene blitt inspirert til å prøve ut nye råd og ideer, som de raskt kunne bruke i sitt arbeid med sine brukere. Flere forteller at de nå mester tegnspråk og taktil kommunikasjon bedre, noe som har bidratt til bedre relasjon med personer som har medfødt døvblindhet.

Prosjektleder for «Skjerm til skjerm» har vært Merete Andreassen, seksjonsleder ved RSDB, mens prosjektgruppa har bestått av rådgiverne: Mona Andreassen Hellebust, Linda Henriksen, Livchristin Klefstad og Tora Tollefsen.

Les mer om RSDBs praktiske opplevelser med å drive distanseveileding via nettbrett av typen iPad under i menyen Prosjektrapporter under fanen Kunnskapsbank. 

En fint innpakket prosjektrapport med hvite bånd og røde sjokoladeroser.

Islandsk festkake. Feiring: En islandsk festkake hørte med under lanseringen av prosjektrapporten "Fra skjerm til skjerm".