Du er her: Forsiden/Aktuelt

Verdenskonferanse i Canada

Oversiktsbilde over by i Canada, det er sommer og grønt. Vann i forgrunnen av diverse større bygninger.
Utsnitt av Ottawa. Fra Pixabay.

Om ett år blir den 18. verdenskonferansen om døvblindhet arrangert i Ottawa. Hvis du vil delta med innhold, send inn et konferanseabstrakt innen 1. juli i sommer.

Tema er «Globale forbindelser: Fremtiden i våre hender», og konferansen blir arrangert fra 22. til 28. juli 2023 i Canadas hovedstad Ottawa. Programmet for de fire dagene utvikles av DeafBlind Network of Ontario (DBNO), som er vertskap for arrangement. De ønsker seg innlegg innen døvblindefeltet som:

  • presenterer relevante studier  
  • er løsnings- og praksisorienterte  
  • deler evalueringer av tiltak og innovasjon i praksis
  • viser fram levde erfaringer som peker mot uoppfylte behov innen utdanning, forskning og tjenestetilbud

Hybridarrangement

Konferansen er et hybridarrangement, som vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt. Alle fremlegg vil bli tatt opp, slik at det er mulig å se dem i etterkant. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med arrangørene ​​på: dbiconference2023@dbno.ca.

Frist for innlevering av sammendrag er satt til 1. juli 2022. På konferansens nettside deafblindnetworkontario.com ligger mer informasjon, og du finner lenke til innsendingsportalen på Call for Abstracts. Besøk også konferansens egen side her på Facebook.

Orginaltittel er The 18th Deafblind International World Conference: «Global Connections: The Future in our Hands»

Tegnspråkinformasjon om konferansen