- Jeg har bred erfaring fra å jobbe ved mange seksjoner i Signo. Allerede mens jeg studerte til å bli ergoterapeut begynte jeg som renholder og ekstrahjelp på Conrad Svendsen senter. De tre siste årene har jeg jobbet ved Signo Rycon i Oslo, hvor jeg har hatt et veldig spennende arbeid med døve, hørselshemmede og døvblinde som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet.

Matre Berge har i tillegg til ergoterapiutdannelsen en Master i management, med spesialisering i strategi, prosjektorganisering, organisasjonsutvikling og organisasjonspsykologi. 

Se kompetanse

På Signo skole- og kompetansesenter i Andebu er Matre Berge leder for en avdeling med 18 rådgivere, som til sammen utgjør en bred og kvalitetsmessig sterk kompetanse.

- Denne kompetansen har jeg lyst å få anvendt på en slik måte at vi får mest mulig ut av den. Vi har som mål å gi meget gode tjenester til alle våre målgrupper. Jeg ønsker å utnytte synergiene i avdelingen, som består av to team: Opplæringsteamet og helseteamet. Det er disse to teamene som til sammen utgjør Rådgivningsavdelingen hos oss.

- Hva ser du mest frem til å jobbe med?

- I dag er jeg mest opptatt med å bli kjent med stedet og alle ansatte. Få oversikt over alt som skjer på avdelingen. Vi har noe avtaler og rammer å forholde oss til, dem vil jeg se nærmere på. Jeg vil undersøke hvilke muligheter vi har innenfor rammene. De blir viktig å utvikle oss og rigge oss til morgendagens utfordringer. Jeg er opptatt av folkene våre, at alle har det bra og trives. Hva gir oss energi, og hva tapper oss for energi på jobb? For alle er arbeidet veldig viktig, men alle er mennesker trenger også å bli sett.

- Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Jeg er opptatt av relasjoner. Jeg ønsker å bygge et team hvor jeg som leder er en naturlig del av teamet. For meg handler det om å samarbeide og samtidig vise tydelig lederskap. Vi skal nå målet sammen! 

Nysgjerrig på døvblinde

Tegnspråk har alltid vært viktig i Matre Berge arbeidshverdag. Hun begynte med tegnspråk allerede som barn, siden hennes mor jobbet på Conrad Svendsens skole. Samtidig har hun lært mye gjennom kurs og bare ved å arbeide på Signo.

- Tegnspråk har vært en naturlig del av meg siden jeg begynte å jobbe i Signo som 16-åring. I Signo er tegnspråk en del av hverdagen, det synes jeg er spennende å være en del av.  

- Hva tenker du om døvblindefeltet i din nye jobb?

- Med å jobbe på Signo har jeg fått noe kjennskap til døvblindefeltet. Jeg har forståelse for faget, jeg forstår problemstillingene. Det kommer til å bli spennende å bli kjent med sakene våre som handler om døvblindhet. Men selve dybdekompetansen og fagkunnskapen, det er jeg veldig glad for at rådgiverne våre har, svarer Matre Berge som beskriver seg selv som en nysgjerrig person.

- Jeg syns det er veldig viktig å ivareta de døvblinde, både de som bor for seg selv og de som bor i institusjoner. Døvblinde er en sårbar gruppe, som trenger folk med kompetanse rundt seg. Jeg er opptatt av å gjøre et best mulig arbeid for dem. 

God match

Det var gjennom Signos intranett at Matre Berge oppdaget sin nye jobb. Hun hadde allerede begynt å se etter hus i Vestfold, og syntes det var meget god match å oppdage relevante jobbmuligheter i det området.

- Jeg måtte bare ta utfordringen og søke på stillingen. Jeg ble veldig glad og følte meg heldig da jeg fikk jobben. Da falt brikkene på plass for meg. Ikke lenge etter fant jeg hus og flyttet til Tønsberg i august.

- Hva liker du å gjøre når du ikke jobber?

- Jeg har to barn, de tar mye tid og gir meg mye glede. Jeg har akkurat flyttet inn i et nytt hus, hvor jeg har mange prosjekter på gang. Jeg liker å være hands-on og gjøre ting selv. Fremover vil jeg bruke tid på å gjøre huset mitt til et hjem. Jeg ønsker også å bygge nye relasjoner og bli mer kjent med folk i Tønsberg.