Fenomenet kalles Charles Bonnet Syndrom (CBS) og rammer cirka halvparten av alle med redusert syn. I dag er det lite kunnskap om hvordan det er å leve med disse «synene» (hallusinasjoner) når en har kombinert sansetap. Hovland ønsker derfor å ha dette som tema i sitt masterprosjekt.

Prosjektet skal undersøke hvordan hallusinasjonene påvirker dagliglivets aktiviteter. Hun ønsker også å finne ut hvordan hallusinasjonene har innflytelse på det sosiale livet; på jobb, med venner og familie.

Hovland planlegger å arrangere to til tre møter i en fokusgruppe hvor målet er at deltagerne deler erfaringer rundt det å leve med disse «synene». Møtene i fokusgruppen vil finne sted i november, desember og januar neste vinter. Møteplassen er Eikholt. Deltagerne vil få dekket sine utgifter i forbindelse med å delta.

Dersom du er interessert i å delta eller ønsker mer informasjon kan du kontakte Hovland på mail: line.hovland@eikholt.no