Pål Kjetil Lyngstad har døvblindhet og han prøver å leve et så normalt liv som mulig. For å få det til trenger han hjelp.

Pål Kjetil benytter frilanstolker når NAV Tolketjenesten ikke kan stille opp med tolker. Nå er han bekymret for at frilanstolkenes dårlige lønnsvilkår kan resultere at færre blir i yrket, noe som har direkte påvirkning på hans liv.

- Livet mitt stopper ikke opp etter klokken 15:30. Jeg lever et aktivt liv, jeg er en ressursperson, jeg liker å tilbringe tid i naturen og møte venner. Til disse møtepunktene trenger jeg hjelp, hva gjør jeg om jeg mister disse mulighetene?

Kan ikke bytte ut funksjonsnedsettelsene

Pål Kjetil roper varsku at frilanstolkenes lønns- og arbeidsvilkår må bli bedre. Han viser til frilans tegnspråktolk Siri Nerbøs kronikk “Tegnspråktolk om forskjellsbehandling: Tolk er Tolk” Der skriver hun at frilanstolker som tar oppdrag for NAV har en lønn som er blant de desidert laveste i Norge, uavhengig av utdanning.

Nerbø er veldig bekymret for både at flere frilanstolker bytter yrkesvei og at de som utdanner seg til tolker i dag ser at det ikke er mulig å livnære seg som frilansere.

Tolker kan finne jobber i andre bransjer eller utdanne seg til noe annet, men Pål Kjetil kan ikke bytte ut funksjonsnedsettelsene sine.

- Mine funksjonshemminger er kontinuerlige. Hele døgnet. Alltid. Som en person med tap av våre to viktigste sanser; syn og hørsel, så står jeg overfor en rekke utfordringer hver eneste dag.

Når NAV Tolketjenesten ikke har mulighet til å tilby tolk-ledsagere, da formidler de oppdrag mellom brukere og frilanstolkene.

- Jeg frykter at det som gjør at min hverdag går rundt forsvinner på grunn av dårlige arbeids- og lønnsvilkår. Jeg har nok av daglige utfordringer jeg må håndtere og jeg klarer ikke tanken på at jeg skal miste mer av friheten min. 

Og legger til:

- Det er jeg og andre med lignende funksjonsnedsettelser som taper mest på dette.   

- Føler at jeg er til bry

For Pål Kjetil er det viktig med fleksibilitet når han enten har møter kveldstid, holder foredrag eller deltar på kurs.

- Hvis jeg kun har muligheten til å leve mitt liv mellom klokken 08:00 og 15:30, da frykter jeg at det fører til isolasjon som igjen kan føre til depresjon og andre psykiske plager.   

Han ønsker å være en positiv problemløser, men motgangen gjør at han opplever nedsatt livskvalitet. Han mener at hans lovfestede rett til tolk-ledsagere utenfor vanlig arbeidstid er vanskelig å få til i praksis.

- Det frarøver meg muligheter som jeg har krav på og det gjør at jeg føler meg i veien og til bry.

Tre av fire vurderer å slutte eller har sluttet

Tre av fire tolker som tar frilansoppdrag for NAV Tolketjenesten vurderer å slutte eller har sluttet. Det viser en spørreundersøkelse gjort av fagorganisasjonen Tolkene i Akademikerforbundet (TiA)

For Pål Kjetil er det viktig at frilanstolkenes arbeids- og lønnsvilkår blir bedre, for det har så stor innvirkning på hans liv.

- Jeg vil hjelpe til at frilanstolkenes vilkår blir bedre, for det har så stor innvirkning på mitt liv. Inviter meg gjerne til dette arbeidet, for dette er så utrolig viktig for så mange!