I tre uker har frilanstolker valgt å ikke ta tolkeoppdrag for NAV Tilrettelegging og hjelpemidler for å vise at de krever bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Det har resultert i blant annet at NRK Tegnspråknytt har måttet avlyse sendinger på grunn av tolkemangel. Og under høringsmøter på Stortinget om Statsbudsjettet har ikke tegnspråkbrukere hatt tilgang på tolker, noe som har ført til at de ikke har kunne delta i samtalene og komme med sine synspunkter i sakene. 

Norges Døveforbund skriver på sine nettsider at i fem av seks høringer de deltok på hadde de ikke tilgang til tolk. 

Stor støtte fra brukergrupper

Frilanstolk Inger Lise Vincent. Foto: Privat

Frilanstolken Inger Lise Vincent er en av de som aksjonerer. Hun har jobbet som frilanstolk i 30 år. Hun sier at de etter tre uker har fått frem budskapet godt og at de har stor støtte fra brukergrupper og fagmiljøer.

- Vi vet at aksjonen har rammet brukerne hardt. De får ikke hjelp til små og store ting som skjer i menneskers liv. Men de forstår hvor viktig denne kampen er og de støtter oss, sier Vincent.

Pål Kjetil Lyngstad som vi har skrevet om tidligere hadde reist til Oslo for å vise sin støtte under aksjonen. Han frykter at tolkemangel kan gjøre ham mer isolert og at det går utover hans mentale helse.

Dårlig erfaring med å bli hørt

Vincent og hennes frilanstolk-kolleger mener at det nytter å aksjonere, selv om det ikke har gitt så store oppslag i aviser og i sosiale medier. På politisk nivå har det vært stilt et spørsmål i spørretimen på Stortinget. 

- Vi har dessverre dårlig erfaring med å bli hørt. Det er særdeles viktig at de tar oss på alvor, fordi flukten fra yrket er allerede et faktum. Vi har hatt fire utredninger angående lønns-og arbeidsvilkår fra 2005 til 2023. Alle utredningene har blitt puttet i en skuff, og vi har stått på vent i flere tiår. 

Vincent forteller at alle henvendelser til Stortinget og departementet angående fremdriften i den siste rapporten med forslag til en ny honoreringsmodell, er svaret alltid at de jobber med saken.

En spørreundersøkelse gjennomført av Tolkene i akademikerforbundet viser at tre av fire frilanstolker som tar oppdrag for NAV har enten sluttet eller vurderer å slutte.

Oversiktsbilde av masse mennesker med plakater gående opp Karl Johans gate.
Foto: Jenny Karlsson

  

Aksjonerer på ubestemt tid

Vincent og hennes kolleger har tro på at de vil komme frem til et resultat på sikt, men de understreker at i mellomtiden må de komme med en midlertidig løsning med heving av satsene nå. 

- Vi har ikke økonomisk mulighet til å vente på de langvarige prosessene frem til et nytt honoreringssytem er på plass. Vi kommer til å aksjonere på ubestemt tid. Hvor lenge vi aksjonerer er det departementet som avgjør med hvor lang tid de vil bruke på å gi oss en akseptabel løsning, sier Vincent.

I 2022 var det 10 300 tolkeoppdrag som ikke ble dekket. Dette ga en tolkedekning på 88 prosent. NAV Tilrettelegging og hjelpemidler har i 2023 styrket tolketjenesten med å ansette 34 tolker og vil fortsette gjennom bevilgninger i Statsbudsjettet styrkingen med 13 årsverk i 2024.

Aksjonen utvides

Norges Døveforbund melder at aksjonen går inn i en ny fase og utvides til å gjelde hele landet. Mandag 6. og tirsdag 7. november vil alle frilanstolker i hele landet holde hendene nede. 

Fra 8. november vender frilanstolkene i Oslo-området tilbake på jobb, men aksjonen vil fortsette på et nytt sted i ubestemt tid. Dette vil vedvare til frilanstolkene får bedre lønns- og arbeidsvilkår.