Leder for prosjektet har vært rådgiver og spesialepedagog Livchristin Klefstad ved Regionsenteret for døvblinde i Tromsø (RSDB). Hun har samarbeidet nært med Marte Lie Noer, som er musikkterapeut ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I over ett år har de gjennomført kurs for fagpersoner, veiledning i nærmiljø og nettverk, ikke minst workshops for partnere og døvblinde selv.

De mener at musikkaktiviteter åpner muligheten for at personer med medfødt døvblindhet kan dele opplevelser og kommunisere i en annen «språklig» form. Sang og musikk kan gi rom for sosial tilhørighet og nye måter å være sammen på.

- Å tenke musikkterapi som tilnærming var basert på vår erfaring med at mange personer med døvblindhet har vist motivasjon for kontakt gjennom musikk. Basert på dette, ønsket vi å drøfte hvordan Lie Noers kunnskap og erfaring kunne bidra til at de gode samværene i musikk kunne bli en del av hverdagen til døvblinde personer.

Rapporten «Å spille på hverandres strenger – Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon» kan du laste ned fra fanen vår Kunnskapsbank – Prosjektrapporter.  

10 kvinner er samlet på et pauserom til kaffe og marsipankake, i anledning lanseringen av en ny prosjektrapport. Deres leder står oppreist til venstre og takker prosjektdeltakerne for vel utført arbeid.Seksjonsleder Merete Andreassen i RSDB gir skryt for flott prosjekt under lansering av rapporten i spiserommet på Grønnegata 83 i Tromsø. 

To kvinner spiller og synger sammen. Hun til venstre sitter og spiller på en gitar mens hun synger, mens hun til høyre står og synger.Fremføring av sang og musikk hørte naturligvis med i lanseringen av en prosjetrapport som handler om musikkaktiviter. 

To kvinner spiller og synger sammen. Hun til venstre sitter og spiller på en gitar mens hun synger, mens hun til høyre står og synger.