Spesialpsykolog og førsteamanuensis Bjerkan går over i pensjonistenes rekker i løpet av sommeren. Dette ble behørig markert med heldagsseminar om hans karriere innen døvblindefeltet, og påfølgende sommerfest på kvelden. Han ble gjennom dagen intervjuet i plenum av flere av sine kolleger. Deltakerne fikk høre engasjerte utlegninger og diskusjoner om tema som tiltaksplan, livskvalitet, diagnostisering og selvfølgelig kommunikasjon og sosial kontakt. En av mange innsikter Bjerkan delte denne flotte dagen, handlet om forskjellen mellom trivsel og lykke: «En fjorten dagers sydentur med alle herligheter, betyr ikke nødvendigvis fjorten dager med ren lykke».

Vil du vite mer om Bertil Bjerkan, les vårt portrettintervju med ham her: Bertils metode 

En gruppe med kvinner fra Regionsenteret for døvblinde i Tromsø sitter rundt Bertil Bjerkan i VK-rommet. Plenumsintervju med Bertil Bjerkan i det store møterommet til Regionsenteret for døvblinde.

Bertiljuni-9.jpgTrine Seljeseth, leder for koordineringsenheten i NKDB, hadde ansvaret for det spennende temaet om diagnostisering, som Bjerkan har vært meget opptatt gjennom sin karriere.