Diagnoser og tilstander - hørsel

Mann ved PC hørselsutredningsutstyr ved siden av
Illustrasjonsfoto, Roy-Morten Østerbøl

Aldersrelaterte hørselsforandringer, støy og skader etter sykdommer er de vanligste årsakene til alvorlige hørselsvansker i eldre år.  

Hørselstap som følge av høy alder er ansett som helt normalt, men omfanget av hørselsvanskene varierer fra person til person.

Her skal vi se litt nærmere på noe diagnoser og tilstander som medfører nedsatt hørsel (i alfabetisk rekkefølge):