Fagpersoner - syn

Synstestglass i koffert

Fagpersoner som undersøker, kartlegger og utreder synsfunksjon har forskjellige ansvarsområder. De bruker tester etter personens alder og funksjonsnivå. 

Her nevnes kort hva de enkelte fagpersonene har ansvar for.

Øyelege

Øyelegene (oftalmologene) kartlegger, tester, diagnostiserer og behandler:

 • sykdommer og misdannelser i øynene
 • brytningsfeil (langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner)
 • skarpsyn

Noen øyeleger kartlegger og undersøker også andre delfunksjoner.

Optiker - optometrister

Optikerne (optometristene) undersøker og behandler synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening.

Oppgavene består blant annet i å:

 • foreta undersøkelser av synsfunksjon og øyehelse
 • avdekke brytningsfeil og foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
 • diagnostisere og behandle andre synsproblemer
 • henvise direkte til øyelege ved mistanke om øyesykdommer

Synspedagog

En synspedagog er en lærer, barnehagelærer, pedagog eller liknende med videreutdanning i spesialpedagogikk med vekt på syn og synshemning.

Noen synspedagoger arbeider direkte med personer med synsnedsettelse i blant annet opplæring, rehabilitering, hjelpemiddelutredning og/eller arbeid.

Oppgavene kan blant annet bestå av:

 • kartlegging og testing av synsfunksjon
 • informasjon og kurs om synshemning
 • råd om tilrettelegging og tiltak
 • opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker