Fallulykker

Eldre mann med blå hettejakke går ned en bratt trapp, han bruker en krykke til hjelp.
Illustrasjonsfoto: Roy-Morten Østerbøl

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg, enten de bor hjemme eller i helse- og omsorgsinstitusjon.

Mange av fallene resulterer i brudd som ofte går utover håndledd, hofte eller rygg. For mange eldre kan det å komme seg etter et slikt brudd være utfordrende, og føre til varig svekkelse.  

Fall kan ha mange andre negative konsekvenser også, som tap av selvtillit og selvstendighet, utrygghet, angst for å falle igjen, redusert aktivitet osv. De pårørende blir også rammet. I et samfunnsperspektiv påfører fallulykker samfunnet store kostnader.

Med riktig utforming av miljøet kan mange uhell og fall i trapp og ved kanter unngås.