Gode råd ved ledsaging

Tegning av ledsager og bruker. Vi ser siden av ledsager og front av bruker. bruker holder i ledsagers høyre albue med sin venstre hånd
Illustrasjon: Ledsaging

Her kommer noen gode råd både til deg som bruker ledsager og til deg som ledsager.

Gode råd til deg som bruker ledsager

De fleste mennesker vil gjerne hjelpe, men mange er usikre og engstelige for å gjøre feil. 

Her er noen tips til deg dersom du blir kontaktet av fremmede:

 • Si ifra om du ønsker hjelp, eller si ifra på en OK måte dersom du ikke ønsker hjelp i den aktuelle situasjonen.
 • Forklar eventuelt hvilken hjelp du gjerne vil ha.
 • Hvis noen tar tak i deg, gjør dem oppmerksom på at det er du som skal holde i deres arm.

Her er noe å tenke over når du møter ledsageren din:

 • Lær deg ledsagerteknikkene slik at du lettere kjenner igjen det som skjer i ledsagingen.
 • Jo mer du vet, jo lettere kan du samarbeide med ledsageren din.
 • Fortell ledsageren når, og når du ikke, ønsker ekstra støtte.
 • Si ifra hvis det er noe du opplever som usikkert i ledsagingen.

Gode råd til deg som ledsager

Tenk på:

 • at det ofte er du som må ta initiativ til å hilse ved å si hvem du er
 • at du henvender deg ved å bruke navn eller berøring
 • å holde fysisk kontakt under samtalen - hvis ønskelig
 • å avklare med bruker på forhånd, slik at du vet hvordan bruker ønsker å bli ledsaget
 • at du bruker navnene på dem som er i rommet
 • at du bruker verbalt eller taktilt språk i stedet for å peke
 • at du unngår ordene «der» og «dit», vær konkret og tydelig
 • at du kan bruke ordet «se»
 • at du snakker direkte - ikke gjennom ledsager
 • at du snakker tydelig og avpasser stemmestyrken din
 • at du bruker korte setninger, god tid og rolig tempo
 • at du er tydelig på hvilket tema du snakker om
 • at du gir svar tilbake og gjentar om nødvendig
 • at du ikke gir beskjeder i «forbifarten»
 • at dere snakker én om gangen, dersom det er flere til stede
 • at du sier ifra når du kommer inn eller forlater rommet
 • å finne ut om personen hører bedre på det ene øret
 • at et godt lydmiljø er viktig for bruk av hørselsresten
 • å unngå unødvendig auditiv støy
 • å unngå unødvendig visuell støy, motlys og blending
 • å stå ansikt til ansikt med den du snakker med
 • å passe på å få lys på ditt eget ansikt
 • å fortelle hva som blir servert ved måltider, og tilby din hjelp
 • at du orienterer på forhånd om nye omgivelser
 • å henvise til kjente referanser
 • å gi beskjed hvis du må gå fra bruker
 • at du følger mobilitetsruten som brukeren kjenner, med faste kjennemerker og ledelinjer, dersom dette er etablert
 • at du ikke forlater en bruker alene på et ukjent sted uten et fast holdepunkt, for eksempel vegg, stol eller annet
 • at du lar ting stå på sin faste plass - ikke sperr vante ruter
 • at du forteller når du flytter på gjenstander som ellers har fast plass
 • at du alltid forlater en dør enten helt åpen eller helt igjen, og holder skapdører lukket