Håndalfabet/bokstavert kommunikasjon

Hånd som er formet som en tegnspråk A

Hvis du ønsker å bokstavere et ord på norsk, kan du bruke enhåndsalfabetet eller tohåndsalfabetet. 

 

Her ser du hele det norske enhåndsalfabetet. Plansjen viser hendene sett fra mottakerens synsvinkel. 

Plansje av enhåndsalfabetet.

 

Her ser du tohåndsalfabetet. Norsk tohåndsalfabet er i vanlig bruk på Østlandet. Tegningene viser hendene sett fra egen synsvinkel. 

Plansje av tohåndsalfabetet.

 

Tohåndsalfabetet brukes blant personer med kombinert syns- og hørselstap/døvblindhet.

Kommunikasjonsformen består i å bokstavere hvert enkelt ord som blir avlest med hendene (taktilt). Dette kan være tidkrevende, men tohåndsalfabetet er imidlertid velegnet til å gi korte beskjeder eller for å presisere det som blir sagt. 

 

Tohåndsalfabetet - video

 

 

Video av taktilt tohåndsalfabet

Se også denne videoen av dialogen mellom lege og pasient som går via tolk:

Les mer

Statped - Håndalfabetene - Her finner du en samling av håndalfabetene. Det er også mulig å bestille kort og plansjer med alfabetene på.