Hjelpemidler for personer med hørselsnedsettelse

dame som ser på TV med FM-utstyr
Illustrasjonsfoto, Trine Seljeseth

Når hørselen svikter, kan bruk av hjelpemidler spesielt utviklet for personer med nedsatt hørsel, være nyttig. Målet er å kunne være så selvstendig som mulig, lengst mulig. 

Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen for en med hørselstap. 

Bildene av hjelpemidlene som vises på nettsiden, er ment å gi eksempler på hjelpemidler, ikke anbefalinger. Behov for hjelpemidler er svært individuelt, og formidling av hjelpemidler må basere seg på individuelle utredninger og vurderinger. 

Her er noen av de vanligste hørselshjelpemidler;

Les mer

Fra NAV