Hørsel

Eldre mann setter inn høreapparat i sitt venstre øre.
Illustrasjonsbilde av Roy-M. Østerbøl.

Hørselstap hos eldre er en del av aldringen. Hvor nedsatt hørsel er, eller hvor raskt det går, vil variere fra individ til individ.

Den vanligste typen av hørselsnedsettelse hos eldre er knyttet til skader eller sykdom i det indre øret. De vanligste årsakene er aldring og støyskader, gjerne i kombinasjon.

Hørselsmessig er vi på topp i 20-årene, og så blir hørselen redusert gradvis og svært langsomt. Hvor fort dette skjer er individuelt og knyttes opp til arvelighet.  

Det som kjennetegner det typiske aldersrelaterte hørselstapet, er en redusert evne til å oppfatte tale. Det er særlig evnen til å oppfatte konsonanter som gjør taleoppfatningen problemfylt. 

Vanskene blir særlig framtredende når lyttebetingelsene er dårlige.