Du er her: Forsiden/Aktuelt

Hurra, vi lanserer nettkurs

Kvinne i bunad klipper lanseringsbånd foran tv med nettkurs, i forgrunnen mobil på stativ som filmer det hele.
Koordineringsenhetens leder Trine Seljeseth åpner NKDBs nye nettkurs om medfødt døvblindhet. Foto: Roy-Morten Østerbøl.

Fra og med i dag kan alle som ønsker lære mer om medfødt døvblindhet, via vårt flunkende nye nettkurs.

Gjennom dette kurset ønsker vi å bidra til mer kunnskap og kompetanse om personer med medfødt døvblindhet, på en enkel og praktisk måte. Hovedmålgruppen er ansatte som jobber med personer med medfødt døvblindhet på én eller flere måter. Nettkurs Medfødt døvblindhet er åpent og gratis, siden vi ønsker alle velkommen til å benytte seg av kurset.

Lagarbeid

Nettkurs Medfødt døvblindhet er et samarbeidsprosjekt mellom NKDBs enheter: Eikholt, Regionsenteret for døvblinde, Signo skole- og kompetansesenter og Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo og Bergen. Alle har bidratt med nødvendige ressurser og kompetanse i prosjektperioden. Koordineringsenheten har stått for planlegging og organisering av kurset, mens Trine Seljeseth har vært prosjektleder. Signo Vivo har stilt opp som arena for testing av de ulike kursmodulene etter hvert som de har blitt ferdig. Gjennom hele prosessen har helsekompetanse.no vært en nær og inspirerende samarbeidspartner.

Mye å lære

De som tar kurset vil først og fremst få en grundig innføring i medfødt døvblindhet, samtidig som de vil lære mye om døvblindhet generelt og hvordan det er å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Syn, hørsel og taktilitet er sentrale emner i kurset, som alle blir gjennomgått av fagpersoner fra tjenesten. Man får kompetanse om de ulike sansene, hvordan de samspiller og påvirker hverandre. Det teoretiske blir supplert med nyttige råd og eksempler. Avslutningsvis er det mulig å ta en kursprøve som gir tilgang på et diplom.

Universelt utformet

Kurset er naturligvis tilrettelagt for syns- og hørselshemmede. Alle videoene har derfor undertekst, synstolkning og tegnspråktolkning. Innholdet er videre utformet slik at det fungerer like godt på PC, nettbrett og mobil, uavhengig av funksjonsevne og om det brukes tastatur eller mus som navigering.

Kursplassering

 

Lanseringsvideo