Hørsel

Logoer til interesseorganisasjoner for hørselshemmede

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med nedsatt hørsel. Mange driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Coda Norge – foreningen hørende barn av døve

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre.

Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA – Kids of Deaf Adults. De vokser opp til å bli CODA – Children of Deaf Adults når de fyller 18 år. Dette er betegnelser som kommer fra USA, men som brukes verden over.

Foreningens formål er å bidra med våre erfaringer fra en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk. Dette gjør vi ved å spre informasjon til storsamfunnet og ved å være en ressurs for døve foreldre og deres barn.

Les mer om Coda Norge – foreningen hørende barn av døve.

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund

HLF er verdens største hørselsorganisasjon. HLF jobber hele tiden opp mot politikere og myndigheter med et mål for øyet: å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

Les mer om HLF – Hørselshemmedes Landsforbund.

Norges Døveforbund (NDF)

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Les mer om Norges Døveforbund (NDF).