Interesse- og brukerorganisasjoner

åtte hender som er stablet opp på hverandre
Illustrasjonsfoto: Trine Seljeseth

Det finnes mange interesse- og brukerorganisasjoner for personer med syns- og/eller hørselsnedsettelse. 

 

Her finner du alfabetiske oversikter over ulike interesse- og brukerorganisasjoner innenfor:

I tillegg finner du omtale av og lenke til paraplyorganisasjonene: