Kombinerte sansetap

logo til FNDB og LSHDB

Her følger en alfabetisk liste over landsdekkende interesse- og brukerorganisasjoner av og for personer med kombinerte sansetap. Mange driver lokalt likemannsarbeid, gir ut medlemsblad eller nyhetsbrev, arrangerer sosiale samlinger, aktiviteter og kurs.

Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) er døvblinde og syns- og hørselshemmedes organisasjon. I 2009 slo Foreldreforeningen for døvblinde (FFDB) seg sammen med FNDB og ble til Foreningen Norges døvblinde – avdeling døvblindfødte (FNDBF).

Les mer om Foreningen Norges døvblinde (FNDB).

Foreningen Norges døvblinde – avdeling døvblindfødte (FNDBF)

Foreningen formidler informasjon til medlemmene, andre som jobber med og for personer med medfødt døvblindhet og deres pårørende/ nærpersoner, samt politiske beslutningstakere. 

Les mer om Foreningen Norges døvblinde – avdeling døvblindfødte (FNDBF).

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon og brukerstyrt interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde. LSHDB arbeider for døvblindes rettigheter, for at kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

LSHDB kan bidra med informasjon om døvblindhet, kontakt til partnere, spørmål angående rettigheter for døvblide, og informasjon om nettverk i nærheten av deg!

Les mer om Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).