Du er her: Forsiden/Aktuelt

Korona-testing ved døvblindhet

bilde av brosjyre om korona-testing

Sansetap gjør at testsituasjonen for de med nedsatt syn og hørsel/døvblindhet blir ekstra utfordrende. Vi har lagd kort informasjon til testpersonell om korona-testing.

I denne brosjyren finner du konkret informasjon om forberedelse og gjennomføring av koronatesting av personer med døvblindhet. I brosjyren er det også inkludert et lite avsnitt om hva som bør tenkes over i forbindelse med meddelelse av prøvesvar.

Her er en versjon du kan laste ned for utskrift om du ønsker det.

Brosjyren ligger også i vår Kunnskapsbank under "Brosjyrer".