27. til 30. april 2021: Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 27. til 30. april 2021

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2020

Les mer

18. til 20. mai 2021: "Leve med Usher syndrom"

Tid: 18. til 20. mai 2021

Sted: Evenes syn- og mestringssenter, 8533 Bogen i Ofoten

Påmeldingsfrist: 1. mars 2021

Les mer

1. til 4. juni 2021: Bruk av nettbrett og mobil til bank og offentlige tjenester

Tid: 1. til 4. juni 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. november

Les mer

8. til 11. juni 2021: Kommunikasjon og kultur - sommer

Tid: 8. til 11. juni 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2020

Les mer

31. august til 2. september 2021: Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 31. august til 2. september 2021

Sted: Ekholt nasjonalt resussenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer

7. til 10: september 2021: Aktivitet og teknologi

Tid: 7. til 10. september 2021

Sted: Eikhold nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer