31. august til 2. september 2021: Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 31. august til 2. september 2021

Sted: Ekholt nasjonalt resussenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer

7. til 10: september 2021: Aktivitet og teknologi

Tid: 7. til 10. september 2021

Sted: Eikhold nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer

21. til 24. september 2021: Kurs om filterbriller

Tid: 21. til 24. september 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer

19. til 23. oktober 2021: Helsesport/aktivitetsuke

Tid: 19. til 23. oktober 2021

Sted: Eikholt nasjonale resurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer

2. til 5. november 2021: Sanselig mat

Tid: 2. til 5. november 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resussenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer

2. til 6. november 2021: Helsesport/aktivitetsuke

Tid: 2. til 6. november 2021

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Les mer