7. til 10. mai 2019: Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 7. til 10. mai 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 10. januar 2019

Les mer

4. til 7. juni 2019: Kommunikasjon og kultur

Tid: 4. til 7. juni 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist 10. januar 2019

Les mer

Kommunikasjon med alle sanser, to deler

Tid:

  • Del 1: 5. til 8. februar 2019
  • Del 2: 18. til 21. juni 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. november 2018

 

Les mer

20. til 23. august 2019: "Sanselig mat" ADL-aktiviteter i dagliglivet

Tid: 20. til 23. august 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Les mer

27. til 30. august 2019: Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblinhet

Tid: 27. til 30. august 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblindhet, Drammen.

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Les mer

3. til 6. september 2019: Sport, fysisk aktivitet og teknologi

Tid: 3. til 6. september 2019

Sted: Eikholt nasjonal ressussenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Les mer