18. og 19. september 2019: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet

Tid: 18. og 19. september 2019

Sted: Alta

Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Les mer

19. og 20. september 2019: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2

Tid: 19. og 20. september 2019

Sted: Statped, Gamel Hovsetervei 3, Oslo

Påmeldingsfrist: 2. september 2019

 

Les mer

16. oktober 2019: Workshop: Fra "Grunnkurs i medfødt døvblindhet" til praktisk arbeid

Tid: 16. oktober 2019

Sted: Signo, Andebu

Påmeldingsfrist: 2. oktober 2019

Les mer

16. og 17. oktober 2019: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet

Tid: 16. og 17. oktober 2019

Sted: Nordlandssykehuset HF, Bodø

Påmeldingsfrist: 3. oktober 2019

Les mer

23. oktober 2019: "Å spille på hverandres strenger"

Tid: 23. oktober 2019

Sted: Alta

Påmeldingsfrist: 9. oktober 2019

Les mer

6. og 7. november 2019: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet

Tid: 6. og 7. november 2019

Sted: Tromsø

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2019

Les mer