28. oktober 2021: Inspirasjonsseminar om døvblindhet

Tid: 28. oktober 2021

Sted: Webinar

Påmeldingsfrist: 27. oktober 2021

Les mer

4. november 2021: Webinar: Illustrations of multi-party communication

Tid: 4. november 2021 fra kl. 13.00 til 14.00

Sted: Webinar

Påmeldingsfrist: 4. november kl. 13.00

Les mer

11. og 12. november 2021: SPOT

Tid: 11. og 12. november 2021

Sted: Digital konferanse, ingen påmelding.

 

Les mer

24. november 2021: Hørselskonferansen

Tid: 24. november 2021

Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberg, Oslo

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2021

Les mer

9. desember 2021: Webinar: We hear with our brains

Tid: 9. desember 2021 fra kl. 13.00 til kl. 14.00

Sted: Webinar

Påmeldingsfrist: 9. desember kl. 13.00

Les mer

1. til 3. juni 2022: NAS kongress

Tid: 1. til 3. juni 2022 

Sted: ODEON, Odense, Danmark

Frist for abstracts: 31. desember 2021

Påmeldingen åpner i juni 2021

 

Les mer