Lesing med nedsatt syn

Tekst fra magasin leses via lesebrett med forstørret skrift.
Illustrasjonsfoto: Roy-M. Østerbøl

For en som ikke lenger kan lese tekst med øynene, finnes det flere andre muligheter. 

For den som har en synsrest, kan optiske hjelpemidler som luper, lese-TV eller elektroniske luper være aktuelt. 

Smarttelefon, mobil og nettbrett har også mange muligheter for tilpasninger til ulike behov. 

Opplest tekst

For den som har en hørselsrest, kan opplest tekst være en mulighet. 

Taktil lesing

For den som verken kan lese tekst med øynene eller høre opplest tekst, kan punktskrift være en mulighet.