Medfødt døvblindhet

Hender fra barn og voksen som utforsker et blad sammen
Foto: Lars Åke Andersen.

Betegnelsen medfødt døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet er medfødt eller oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert.

Medfødt døvblindhet kan blant annet skyldes

I noen tilfeller er årsaken ukjent.

Karakteristisk for personer med medfødt døvblindhet er

  • at de må oppfatte og lære gjennom nærsansene, det vil si taktil sans (som omfatter berøring og bevegelse), lukt og smak, eventuelt støttet av restfunksjoner fra syn og hørsel.
  • at de ikke kan lære ved å observere hvordan andre kommuniserer seg imellom, eller hva som skjer i omgivelsene.
  • at kommunikasjon i hovedsak bare kan skje med en person av gangen.
  • at valg av  kommunikasjonsform må tilpasses den enkelte.

Kommunikasjon og medfødt døvblindhet

Mobilitet og orientering

På Socialstyrelsen.dk kan du lese mer om medfødt døvblindhet

Brosjyre om medfødt døvblindhet (Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, revidert utgave 2018)