Skrift i hånd som støtte til tale

tre hender der den ene skriver i en annens hånd

Enkelte lydkombinasjoner og ord kan være vanskelige å oppfatte, selv med høreapparat. Da kan "skrift i hånd" være en god støtte for at andre skal kunne gjøre seg forstått.

Det å skrive i hånden for å forsterke tale har vært brukt opp gjennom tidene i lese og skriveopplæring av personer med døvblindhet.

Denne metoden kan også brukes for å forsterke tale til eldre på en enkel måte. 

Man kan skrive tall og/eller enkle bokstaver i hånden. Dette kan gjøre det enklere å oppfatte hva som blir sagt. 

For eksempel kan man på butikken få den i kassa til å skrive beløpet i hånden til den som skal betale.