Synets delfunksjoner og synstesting

Eldre mann hos optiker.
Illustrasjonsfoto fra Colourbox.

Synfunksjonen vår består av mange delfunksjoner, som du kan lese om på undersidene. Her vil vi også omtale hvordan man kan teste de ulike delfunksjonene. 

Synsfunksjonen vår består av mange delfunksjoner.

Les om disse delfunksjonene:

Andre viktige synskvaliteter er:

  • synshastighet
  • synspersepsjon
  • synsoppmerksomhet 
  • synsmotivasjon