Taktilt tegnspråk

Hender som snakker taktilt tegnspråk
Illustrasjonsfoto Roy-Morten Østerbøl

Tegnspråk er i utgangspunktet et visuelt språk som avleses med øynene. Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene og berøringssansen (taktilsansen).

I utgangspunktet brukes vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres.  

Personer som har synsnedsettelse eller er blinde har ikke mulighet til å oppfatte de non-manuelle delene i tegnspråket. Dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler.  

Taktil kommunikasjon er nødvendig når synet ikke er tilstrekkelig til å avlese tegnspråk, i stedet må man "lese" språket gjennom berøring.

 

Video med Jorun og Jens

I denne videoen ser vi kommunikasjon mellom Jorun og Jens. Begge har tegnspråk som sitt førstespråk. Etter at synet ble redusert hos dem begge, måtte kommunikasjonsformen endres fra å være visuell til å bli taktil.