Tegnspråk ved innskrenket synsfelt

Dame som snakker tegnspråk med hender samlet foran ansiktet

​Når man skal kommunisere på tegnspråk med en person som har innskrenket synsfelt, må avstanden mellom de to samtalepartnerne tilpasses slik at tegnspråket blir utført innenfor personens synsfelt.

 

I videoen vises et eksempel på hvordan man samarbeider for å få riktig avstand og plassering for god avlesing av tegnspråket.