Nærbilde av eldre mann som taster inn koden sin på en iPhone.

NYTT: Syn og hørsel hos eldre

Syn og hørsel svekkes for de fleste med årene. For noen blir livskvaliteten kraftig redusert, men livsglede har ingen aldersgrense.

Aktuelt

Eldre kvinne med rødjakke bruker hendene sine som "briller".

Endelig relansering

Nettsiden Syn og hørsel hos eldre relanseres på Dovblindhet.no den 2. desember klokka 14.00.

Kunnskapsbank

Møterom med oransje stoler, mikrofoner på bordene, skjermer og tavler på veggene.

Bruk vår kunnskap

Vi ønsker å dele kunnskap og kompetanse fra døvblindefeltet på denne fanen. 

Døvblindhet

Kvinne kledd i lilla turjakke kommuniserer taktilt med å holde hånden til døvblind mann opp mot ansiktet sitt.

Om døvblindhet

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.» 

Om oss

Enny jobber med sin leselist. I forgrunnen ligger hennes iPhone.

Fire regionsentre og to landsdekkende sentre

Du finner mer informasjon om sentrene her.