Kombinerte syns- og hørselsvansker blant eldre kan ha ulike årsaker:

  • Kombinasjon av ulike typer aldersrelaterte syns- og hørselsnedsettelser:

De vanligste årsakene anses å være øyesykdommen aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) i kombinasjon med aldersrelatert hørselsnedsettelse (presbyacusis).

  • Tilfeldige kombinasjoner av ulykker, skader eller sykdommer som rammer syns- og hørselsfunksjon. 
  • Syndromer av progredierende type:

Usher syndrom er den vanligste diagnosegruppen som fører til alvorlig kombinert syns- og hørselsnedsettelse. 

De ulike typene har ulike symptomer og forløp. Usher syndrom innebærer et medfødt hørseltap og den progredierende øyesykdommen retinitis pigmenosa (RP). Det finnes mange underkategorier som skyldes genmutasjoner, men de vanligste formene i Norden er Usher syndrom type 1, 2 og 3:

  • Usher syndrom type 1 er forbundet med medfødt døvhet og redusert balanse, kombinert med RP.
  • Usher syndrom type 2 er forbundet med moderat til alvorlig hørselstap og RP.
  • Usher syndrom type 3 er forbundet med medfødt progredierende hørselstap kombinert med RP. Dårlig balanse forekommer også. 

Les mer om Usher syndrom.