Konsekvenser av kombinert sansetap

Eldre kvinne går opp en trapp med krykke i venstre arm. Sort-hvit versjon.
Illustrasjonsbilde av Roy-M. Østerbøl.

Eldre personer som får kombinert syns- og hørselstap opplever ofte at konsekvensen er både kompleks og alvorlig når det gjelder å fungere selvstendig i dagliglivet.

De praktiske konsekvensene merkes først og fremst på viktige områder som:

Bruk av den taktile sansen kan være særlig viktig når man skal forsøke å kompensere for det kombinerte sansetapet.

Imidlertid kan konsekvensene reduseres ved blant annet å ta i bruk ulike hjelpemidler og ved å tilrettelegge der man bor. 

Å benytte menneskelige ressurser som for eksempel hjelp fra familie og venner, tolke- og ledsagerhjelp, kontaktperson og/eller andre offentlige tjenester, kan også være med på å avhjelpe situasjonen.